Tematski natpjevi, pjesme, kola,… (kratak opis uz prigodnu sliku i zvuk)

Šokačko sijelo

Opet su stigli ti veseli dani, kad vrela krv kipi poput mladog vina,

a pjesma odjekne po slavonskoj ravni, uz pratnju tambura i cik violina.

Opet je baća šešir nakrivio, a mlada snaša podvrnula skute,

Kako se igraju narodna kola i razne Igre

Prošle nedjelje izašao je u ovom za­bavnom prilogu članak o kulturi sla­vonskog sela. U članku su istaknute činjenice, da naš hrvatski narod ima svoju autohtonu kulturu, da naše selo ima seoski bon ton, da je selo čuvar starinskih običaja i izvor novih snaga, pa da bi kao takovo moglo poslužiti našim umjetnicima i pjesnicima kod stvaranja novih djela, prožetih tom autohtonom kulturom. Dok su narodne pjesme i melodije bar donekle iskorišćene kod stvaranja novog hrvatskog narodnog glazbenog izražaja, dotle su narodni plesovi i igre još uvijek nepo­znati i umjetnički neiskorišteni, odnosno neobrađeni.

Žetva i žetvene pjesme

Danas i — nekada! To su dva života, dva potpuno razli­čita života! Dok je nekad dominirala bezbriga i pjesma i smi­jeh, danas je čelo seljakovo brigom izborano, pjesma se rijet­ko javlja i nema smijeha, onog prštavog i obijesnog, koji do­lazi samo sa životnim izobiljem. Prošlost se javlja samo na usnama staraca, i kako oni umiru, tako ginu i sjećanja na ono staro vrijeme, kad je doista bilo idile i romantike, grijeha i uživanja. Ti ljudi, što danas prolaze slavonskim sokacima, pognuti su i zamišljeni; ti ljudi idu ka sjene sa crtom gorčim oko usana; oni su blijedi i tihi, oni su umorni i izlomljeni od velikih briga oko sitnih stvari.